860819419

Susisiekite su mumis

Kviečiame apsilankyti VENTA LT parduotuvėje, adresu Basanavičiaus g. 69, Šiauliai
1931m. lie­pos 18 d. veiklą pradėjo  M. Raiko  ir J. Ro­do baldų gamybos dirbtuvė. Ši įmonėlė gamino kėdes, minkštus baldus, spintas, ir tuo metu reprezentavo baldų pramonę.
1940m. privati M. Raiko - J. Rodo dirbtuvė buvo nacionalizuota ir per­va­din­ta“ Vals­ty­bi­ne Šiau­lių bal­dų dirb­tu­ve Nr. 1 „
1941m.  „Šiau­lių bal­dų dirb­tu­vė Nr. 1“ vėl bu­vo  pa­va­din­ta „Rū­dės“ baldų fab­ri­ku, kuris ne­bu­vo su­griau­tas ir pra­dė­jo veik­ti iš kar­to po ka­ro. Fab­ri­kas ga­mino mie­ga­mo­jo, ka­bi­ne­to kom­plek­tus, įvai­rius sta­lus, spin­tas, lo­vas, kė­des, vai­kiškus bal­dus, bu­fe­tus, ta­bu­re­tes, dė­žes, vai­kiš­kus ve­ži­mė­lius, šach­ma­tus, sta­ti­nes, me­di­nę ta­rą, mo­kyk­li­nes len­tas, suo­lus, lan­gi­nes, len­ty­nas.
1944 m. Šiau­lių bal­dų fab­ri­kas „Rū­dė“ buvo įtrauktas į Šiau­lių me­džio ap­dir­bi­mo kom­bi­na­tą. Pas­ta­ra­ja­me vei­kė du ce­chai.
1948 m. įkurtas kėdžių kombinatas
1974 m. kom­bi­na­tas bu­vo re­or­ga­ni­zuo­tas į Šiau­lių bal­dų ga­my­bi­nį su­si­vie­ni­ji­mą „Ven­ta“.
1991 m.  reorganizavosi į savarankiškas įmones.
1992 m.  tapo privatizuota akcine bendrove „Venta“,
2001 m. - AB „Venta“ tampa „Libra Holdings“ grupės dalimi.
2008 m.  įkuriama UAB „VENTA LT“ . Veikla-  šiuolaikiški ir kokybiški  baldai: kėdžių ir stalų gamyba iš natūralaus medžio masyvo.